Vernisáže

Vážené dámy a vážení pánové, 

dovolte mi, abych vám představila projekt "Sad nadějí".

Na podporu tohoto projektu jsem vytvořila obrazy, s kterými konáme charitativní, putovní výstavy s názvem:

"každý den je dar"

Projekt "Sad nadějí" pro onkologické pacienty a pacienty v remisi, je o NADĚJI. Pro ty, jež bojují o život v zákeřné onkologické nemoci. Je tedy projektem motivačním.

Je pro ty, kteří získali druhou šanci na život. Je také poděkováním pro ty, kdo stojí v první linii tohoto náročného boje. Lékařům, příbuzným, přátelům. 

Vytvořila jsem sadu obrazů ze zvířecí říše. Názvy obrazů jsou pojmenovány pozitivními charakterovými vlastnostmi. K zamyšlení, jak blízko je svět lidí a zvířat.   Nejen k zamyšlení, ale také k zastavení ve víru shonu života.

Na  vernisáži výstavy bude možné zakoupit umělecké tisky obrazů v limitované edici.

Zakoupení uměleckých tisků obrazů je možné i prostřednictvím tohoto webu.

Tyto umělecké tisky obrazů, budou signovány mým originál podpisem s tím, že bude na nich uvedeno číslo, o kolikátý obraz z dané kolekce se jedná ( 1/40 limitovaná edice). Na zadní straně obrazu bude vloženo originální, velké, kulaté razítko s poděkováním, za vaše rozhodnutí podpořit  charitativní projekt "Sad nadějí".

Výtěžek z prodeje uměleckých tisků obrazů je určen pro realizaci projektu "Sad nadějí", na transparentní účet  neziskové organizace Jelimán, z.s. 

Jedná se o unikátní výstavu, neboť tyto nabízené obrazy, vaší koupí pomáhají tvořit naději.  

Tak obrazy dostávají duši. 

Putovní výstava "každý den je dar", je realizována postupně na více místech v naší zemi.  

Děkujeme za mediální podporu:

Českému rozhlasu a Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Děkujeme za Záštitu :

- Výstavě "každý den je dar" v Praze, udělil záštitu zastupitel hlavního města Prahy, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, pan Jan Wolf.

-  Výstavě "každý den je dar" v Brně, byla udělena záštita Jihomoravským krajem.

 - "Sadu nadějí" udělil záštitu hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán,Ph.D.

Charitativní, putovní výstava "každý den je dar" na podporu projektu "Sad nadějí" se koná:

- zastavení čtvrté:   Praha, Škodův palác, 1.8.2019 - 29.8.2019

- zastavení třetí:     Mladá Boleslav, Městské Divadlo, 14.6.2019 - 28.6.2019

- zastavení druhé:  Brno, Krajský úřad JMK, v hlavním foyer 20.5.2019 - 7.6.2019

- zastavení první:    Náchod,  Hotelu U Beránka 29.4.2019 - 17.5.2019  

Jste srdečně zváni.